Probíhající rekonstrukce

Celá budova hotelu včetně fasády, izolace, rozvodu vody, elektřiny apod. prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí. Současně probíhají i přípravné práce na modernizaci interiéru, zejména restaurace, kuchyně, společných prostor, recepce a pokojů, ale v neposlední řadě i vybudování moderní wellness zóny.

Těšíme se, až vás budeme moci přivítat v nově zrekonstruovaných prostorech hotelu. Zkušený tým architektů pod vedením Ing.arch. Jana Špačka pro vás spolu s investory, projektanty a dalšími odborníky připravuje relaxační oázu v podobě moderního hotelu s pestrou nabídkou služeb a výtečnou gastronomií na výjimečném místě krkonošského národního parku.

Průběh rekonstrukce můžete sledovat na našich sociálních sítích. 

Omlouváme se za případné nepříjemnosti s uzavřením hotelu.

EN

The entire hotel building, including the facade, insulation, water distribution, electricity, etc., is currently undergoing extensive reconstruction. At the same time, preparatory work is underway to modernize the interior, especially the restaurant, kitchen, common areas, reception and rooms, but last but not least, the construction of a modern wellness area.

You can follow the progress of the reconstruction on our social networks.
We apologize for any inconvenience caused by the closing of the hotel.

DE
Das gesamte Hotelgebäude inklusive Fassade, Isolierung, Wasserverteilung, Strom etc. wird derzeit umfangreich saniert. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungsarbeiten zur Modernisierung des Innenraums, insbesondere des Restaurants, der Küche, der Gemeinschaftsräume, der Rezeption und der Zimmer, aber nicht zuletzt der Bau eines modernen Wellnessbereichs.

Sie können den Fortschritt des Wiederaufbaus in unseren sozialen Netzwerken verfolgen.
Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die durch die Schließung des Hotels entstehen.